Blindvertrouwen

Benodigdheden: Pionnen en blinddoek

Doelgroep: Een groep kinderen en pubers 6-18 jaar

Doel: Vertrouwen vergroten

Opdracht:
De kinderen mogen samen een simpel parcours bouwen
– 1 persoon gaat geblinddoekt samen met het paard onder begeleiding het gebouwde parcours afleggen.
De andere 2 teamleden nemen een plek in het parcours.

Spreek samen af wie begeleider A,B en C is en welke positie je inneemt.

Begeleider A leidt geblinddoekte persoon vanaf de start tot aan Begeleider B die het stokje overneemt tot aan Begeleider C die geblinddoekte naar finish leidt.
Graag rollen afwisselen zodat iedereen aan de beurt komt als geblinddoekte.

Waar de Paardencoach op reflecteert

  • Wat dacht je toen je de opdracht kreeg, hoe was het om de ander te helpen?

  • Hoe was het om geleid te worden?

  • Wat voelde je allemaal?

  • Wat deed het paard?

  • Wat hoorde je?

  • Waar was je vooral mee bezig?

  • Is er oog voor de omgeving?

  • Hoe heeft het paard bij binnenkomst van de groep in de bak gereageerd op de groep?

Wat stimuleert deze oefening?

De oefening richt zich op verschillende manieren op het groepsproces onderling en op het aanwakkeren van vertrouwen. Het is goed om aandacht te hebben voor het proces maar ook zeker voor de geblinddoekte. Voor een kind is dat heel erg spannend om; en met een paard lopen en jezelf laten begeleiden door een ander kind.

Daarom is het belangrijk dat de groep niet te groot is en dat iedereen een taak heeft zodat de kinderen opletten. Als dit met duidelijke structuur en uitleg van opdracht begeleid wordt dan zal het vertrouwen aanwakkeren. De kinderen zullen zien hoe ontzettend bijzonder verfijnd paarden reageren.

De opdracht doet zeer zeker een appél op zintuigelijk en motorisch niveau van de geblinddoekte persoon. Voelen en vertrouwen komen duidelijk naar voren.  Voor de leiders is het een verantwoordelijke taak de ander te helpen en te stimuleren deze opdracht te doen. Geeft ook de coach veel inzicht in de groep met kinderen.