fbpx

Motiverende Gespreksvoering
voor instructeurs

Inschrijven
Bijscholing

Motiverende gespreksvoering
binnen de paardensport

Motiverende Gesprekstechnieken gaan de komende periode zijn intrede nemen binnen de ruitersport! Dit omdat het ruiters echt verder helpt en van instructeurs vraagt om dieper in te gaan op de innerlijke motieven van de ruiter. De ruiter ervaart empathie en voelt zich echt ge support. Paardrijden is nog nooit zo leuk geweest! Paardrijden geeft een goed gevoel!

De kennis van de docent komt makkelijker over en de ruiter ontspant. Hierdoor is de ruiter beter in staat de hulpen op een zachtere wijze over te brengen en kan met 100 procent spreken van plezier in het rijden. Wil jij “bij” zijn en het beste voor jouw ruiter, het paard en jezelf als instructeur? Aarzel niet en verdiep je in de training MGV voor instructeurs bij de grondleggers van MGV voor instructeurs binnen de ruitersport:

Open2Contact

De paardensport is in beweging, op topniveau behaalt de Nederlandse paardensport mooie nationale, internationale en olympische resultaten. Tegelijkertijd ligt de paardensport onder een vergrootglas. want is de sport wel zo dier- en mensvriendelijk? Hierover zijn uiteenlopende meningen, want de paardenliefhebber heeft het beste voor met haar of zijn passie. Kijken we kritisch naar de basis, daar waar ‘nieuw bloed’ de sport binnenkomt, dan zien we ook dat er nog stappen gezet kunnen worden.

Om tot ‘gezond’ behoud van de sport te komen zal men de ruiters op juiste wijze moeten kunnen bereiken om tot de beste resultaten te komen. Zo mogen we het inmiddels een feit noemen dat men met zachte hulpen en ontspanning verder komt met zijn of haar paard. Om tot resultaat te komen moet je als instructeur jouw ruiter goed kunnen begrijpen.

 

Foto door Digishots

Ruiter: Maaike ten Hoor

Met motiverende gespreksvoering is de ruiter goed te bereiken en haalt de ruiter het meeste uit zijn lessen. De ruiter zal gemotiveerd zijn tot het behalen van de doelen welke de ruiter en instructeur samen creëren en de ruiter zal de aanwijzingen en kennis van de instructeur beter oppikken.

Door Motiverende Gespreksvoering aan gediplomeerde instructeurs aan te bieden valt er heel veel winst te behalen in de ruitersport.

Motiverende gespreksvoering is een techniek die aan verschillende facetten een positief resultaat levert en daardoor een grote stap in de goede richting is, als het gaat om het vergoten van welzijn van paard en ruiter. Wil je als instructeur niet een jaaropleiding volgen tot paardencoach maar een kortere route? Dan biedt de drie daagse module MGV een goede uitkomst.

Te vaak gebeurd het dat een ruiter spanning ervaart en faalangstig is voor de ‘oordelen’ van degenen die aan de kant staan, dat is onnodig. Het helpt de ruiter als hij vanuit zijn binnenste in beweging komt, in plaats van bezig te zijn met de omgeving. Door de innerlijke drivé van de ruiter aan te spreken ontstaat er meer focus en vanuit de focus meer zachtheid in de hulpen.

De resultaten die je bereikt
met de toepassing MGV in de rijlessen

 • Beter communiceren en contact met de ruiter, dus hoger leerrendement
 • Veilig pedagogisch/agogisch klimaat waardoor de ruiter de kennis beter oppikt
 • Verstevigd innerlijke drijfveren van de ruiter, de ruiter voelt zich ‘gecoacht’
 • Levert resultaten in wensen en verlangens van de ruiter
 • Door meer ‘bewust’ bezig te zijn ervaren ruiters een betere band met hun paard
 • Ruiters gaan zachter communiceren en zijn minder hard in de hulpen
 • De inspanningen van de instructeur leveren meer op omdat de ruiter op innerlijke motieven wordt aangesproken
 • Voor de instructeur zelf kan er wereld opengaan in de ervaring MGV toepassen, je gaat er zelf ook beter van communiceren en wordt bewuster van jouw eigen interactie.
waarom open2contact zich inzet

voor de paardensport

 

Open2Contact draagt de ruitersport een warm hart toe en is van mening dat door te investeren in instructeur, ruiter én paard het welzijn van mens en dier wordt bevorderd, betere rijvaardigheden worden ontwikkeld en talent voor de sport wordt behouden.

Paardrijden kan zo ontzettend mooi zijn en plezier voor paard en ruiter opleveren! Mits verstand en gevoel op één lijn zitten en er bewust wordt gehandeld. Daarom gaan wij van het najaar van start met de training Motiverende Gespreksvoering voor instructeurs.

Er is geen sport zo ontzettend breed qua disciplines als de paardensport, er zijn oneindig veel stromingen. O2C weet het beste uit verschillende disciplines te waarderen en bij elkaar brengen. Mens spreekt over ‘zweverige’ stromingen en over ‘technische’ stromingen binnen de paardensport.

Een paardencoach wordt snel weggezet als ‘zweverig’, maar als je verder kijkt en ziet wat men werkelijk doet is juist een van de meest simpele en down to earth methode. Voeten in de klei en werken aan je doelen vanuit een wetenschappelijk onderbouwde methode, dat is paardencoaching, de beleving maakt het misschien ‘zweverig’ omdat mensen in dit tijdperk niet meer zoveel in contact komen met hun innerlijke drijfveren en gevoelens, maar iets ‘aardser’ kan bijna niet.

Een topruiter wordt als techneut gezien, maar als je hem vraagt merk je dat deze persoon voornamelijk door passie en gevoel wordt gedreven en nauw luistert naar de bewegingen van zijn paard. Een topruiter is 24/7 met zijn paarden bezig en leeft voor de sport, verbeteringen zien zij in de linie als kansen. Als je wetenschap en beleving bij elkaar brengt kom je tot het beste van beide werelden.

Wij bieden instructeurs de mogelijkheid om zich in een driedaags programma te laten scholen in de methode motiverende gespreksvoering. De reguliere kennis over het paardrijden en de technieken nemen zij al met zich mee en de MGV is voor hen echt een aanvulling voor binnen de dagelijkse praktijk.
Motiverende gespreksvoering is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarmee mensen in beweging komen. Wat ruiter diep van binnen realiseert dat zullen zij gaan realiseren. We hebben dit in de praktijk bij een aantal topruiters zowel in de springdiscipline als in de dressuur toegepast en hebben gezien dat MGV echt werkt!

Met deze methode beschik je als instructeur over technieken waarmee je beter contact maakt met de ruiter. Doordat de ruiter contact legt met zijn of haar diepste verlangen, ontstaan er ook ongekende resultaten in het rijden en het contact met het dier zelf. Wij zien dit nu al een aantal jaar voorbij komen en hebben veel vraag gekregen van diverse instructeurs of wij hen kunnen opleidingen in de MGV. Daarom hebben wij dat nu ook uitgebreid tot de gecertificeerde training: Motiverende Gespreksvoering voor instructeurs.

Door toepassing van de MGV schept men een klimaat waarin de ruiter zich veilig voelt en wordt uitgedaagd om meer van zichzelf te laten zien. Waarmee je de interactie tussen ruiter en paard leert onderzoeken met vraagstellingstechnieken. Waardoor de ruiter beter begrijpt hoe het gedrag van het paard wordt beïnvloed door hemzelf. Een methode waarmee de ruiter eerder succes ervaart, meer zelfvertrouwen ontwikkelt én handelingsalternatieven leert inzetten om tot betere resultaten te komen. Een methode waarmee het welzijn van mens en dier wordt bevorderd.

Een verhaal uit de praktijk

Een verhaal uit de praktijk van een vader en dochter, de vader in het verhaal is zelf Paardencoach en MGV deskundige en merkte op wat toepassen van de MGV en werken aan wensen kan doen voor paard en ruiter in dit geval zijn dochter.
“Al langer klaagde onze dochter dat ze het rijden niet meer zo leuk vond. Vanwege schooldruk kon ze niet altijd in haar eigen groepje lessen en kwam dan terecht in groepen van een lager niveau, frustrerend, want zij wilde verder. De lessen waren weinig uitdagend en weken gingen voorbij zonder dat zij werd uitgedaagd om haar rijkunst te verbeteren. In de wedstrijden op zondag haalde zij met regelmaat een eerste prijs. Zij had talent, alleen niemand zag het. Steeds vaker wisselde zij van groep en soms kwam zij terug met jubelverhalen, als zij les had gekregen van een vergevorderd ruiter.

Terug in haar eigen groepje was het verschil nog meer merkbaar, zij ging minder vaak rijden en vroeg op gegeven moment, pa, wil jij mij eens les geven. Het was voor haar een feest, ze begreep meer van wat de gevolgen waren van haar handelen en vond het de beste les ooit, terwijl ik nog geen woord had gerept over hoe zij haar hulpen gaf. Het viel mij op dat mijn dochter en veel andere ruitertjes erg instrumenteel omgingen met paarden. Als het paard niet direct meewerkte was er geen handelingsalternatief en het contact met het paard ontbrak. Ik besloot het ‘anders’ te gaan benaderen om te kijken of we meer uit het contact met paarden zouden kunnen gaan halen. Zo kwam het moment dat ik voorstelde om eens een ochtend grondwerk te gaan doen, om het contact tussen ruiter en paard te verbeteren.

Haar pony reageerde verward toen hij in de bak losgelaten werd. Drijven wilde in eerste instantie niet lukken, de pony was met zijn aandacht bij zijn omgeving. Aandachtig luisterde hij naar alle geluiden. Mijn dochter zei direct ‘hij snapt niet wat je bedoelt’ en dacht dat gaat toch niet lukken. Tijd dus voor een andere aanpak, eerst eens contact maken met ‘zachte handen’. Daarna geprobeerd om te gaan leiden en de pony volgde al snel. Mijn dochters gedachte was ‘oh, toch wel’, daarna was het haar beurt. Na een korte uitleg leidde zij haar pony door de ring, zonder halstertouw. Zij reageerde verrast en vond het zienderogen leuker worden. ze draaide cirkels, hield stil en daagde haar pony steeds meer uit. We zagen nu ook meer het karakter van de pony, speels, zijn aandacht volledig op mijn dochter gericht. Haar reactie achteraf was “het leek of er geen geluiden meer waren, we waren alleen nog met onze aandacht bij elkaar”. Op de vraag wat het met haar deed zei zij “ik weet niet, het lijkt of er meer vertrouwen is”. Voor haar was dit een prachtige ervaring. Een schril contrast met de lessen op zaterdag.”

Hoe het ook anders kan, zoals in bovenstaande? Meer aandacht centraal stellen, plezier voorop, richten op wat voor ruiter en paard prettig is. Varieer eens, doe eens wat anders, pak er een stukje grondwerk bij of neem tijdens de les eens ruimte voor een gesprekje wat degene drijft om te willen rijden. Wat wil de ruiter eigenlijk? Hoe kun je samen bouwen en gehoor geven aan die wensen en verlangens? Durf daar mee te spelen als instructeur en beleef samen met jouw klant hoe plezierig dit voor paard, ruiter en instructeur kan werken!

Hoe ziet de training eruit en wat houdt het in?
 • Het is een 3 daagse module samengesteld met een supervisor vanuit Hogeschool Windesheim en O2C.
 • De theorie en praktijk van de MGV worden in de training behandeld
 • In totaal 9 uur aan praktijk oefeningen tijdens de bijeenkomsten
 • In totaal 9 uur aan theoretische uitleg en ondersteuning
 • Tussen de 10-20 uur zelfstudie buiten de opleidingsdagen om
 • Het is een bijscholing op HBO niveau, vanwege de praktische aard goed te volgen voor typische ‘doeners’
 • Je leert de ASOC als basishouding in te zetten
 • Je krijgt de ORBSI onder de knie!
 • Je levert een filmpje in de week voor de laatste lesdag welke getoetst wordt op jouw basistechnieken als coachende MGV instructeur!
 • De laatste lesdag passen de instructeurs de MGV toe op een ruitercombinatie

Praktische informatie

12 & 26 november en 10 december 2019

Locatie: Broekhuizen

Certifcaat: Iedere gediplomeerde instructeur krijgt na afronding van de bijscholing een geldig certificaat. Belangstellenden krijgen een bewijs van deelname.

Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur per opleidingsdag (excl. lunch)

Kosten: Nu voor € 750  ipv € 1200,–

Na de MGV 3-daagse

Als je de training met goed gevolg hebt afgelegd dan ontvang je een officieel certificaat Motiverende Gespreksvoering voor Instructeurs (Paardensport) en noem je jezelf Motiverende Gespreksvoerings instructeur binnen de paardensport.

Dan start de MGV pas echt! Om MGV goed onder de knie te krijgen is het belangrijk dat je regelmatig oefent en jouw gesprekstechnieken onderhoud. Dit kun je altijd en overal inzetten in communicatie met mensen, maar is natuurlijk geweldig om bij klanten in te zetten.

Na een jaar is het verstandig een ‘opfris’ dag te volgen. MGV veranderd continue omdat er veel onderzoek naar wordt gedaan. Zo reflecteerde men vroeger (een aantal jaren geleden nog) vanuit de houding: ‘Ik zie…” “Ik vind…” maar ondertussen is er vanuit onderzoek ontdekt dat de benadering vanuit de coach vertaald moet worden naar: “Je bedoeld….” “Je doet…” “Je verteld…” Daardoor ontstaat er meer ruimte (geen oordeel, maar de eigen mening staat centraal) voor de autonomie van de persoon die gecoacht wordt en vanuit die basishouding worden de innerlijke motieven van de ruiter aangesproken waardoor deze ruiter stappen kan gaan maken richting zijn of haar eigen wensen. Om bij de blijven in alle updates van het vakgebied wordt een jaarlijkse opfrisdag of cursus aangeraden. Open2Contact biedt zowel een live dag met de paarden als een online e-learning cursus om haar instructeurs en paardencoaches eenmaal per jaar op te frissen binnen de MGV.

Meedoen met de bijscholing?

Meld je dan hieronder aan

Algemene voorwaarden